Điều khoản sử dụng

Xin vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sử dụng trước khi sử dụng trang web songbac-online.top. Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý tuân thủ và chấp nhận các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng trang web này.

Bằng cách sử dụng trang web songbac-online.top, bạn cam kết rằng bạn đủ tuổi và có đủ quyền lực để đồng ý với các điều khoản sử dụng.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Mọi quyền sở hữu trí tuệ của trang web songbac-online.top đều thuộc về chúng tôi hoặc các bên cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Bạn không được sao chép, tái bản, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào của trang web mà không được sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

2. Sử dụng trang web

Bạn được phép truy cập và sử dụng trang web songbac-online.top để tra cứu thông tin và thực hiện các hoạt động hợp pháp. Tuy nhiên, bạn không được phép sử dụng trang web này vào những mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, tấn công mạng, gây rối, đe dọa hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người khác.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với hành vi lạm dụng hoặc sử dụng sai mục đích của trang web songbac-online.top.

3. Quyền riêng tư

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của người dùng và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của họ. Chi tiết về cách chúng tôi thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của bạn có thể được tìm thấy trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

  • Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản hoặc gửi yêu cầu thông tin.
  • Chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn, trừ phi có yêu cầu pháp lý hoặc trong trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền lợi và an toàn của chúng tôi.

4. Thay đổi và chấm dứt

Chúng tôi có quyền thay đổi, tạm ngừng hoặc chấm dứt các điều khoản sử dụng của trang web songbac-online.top vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Bằng cách sử dụng trang web này sau khi có bất kỳ thay đổi nào được thông báo, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản mới được áp dụng.

  • Chúng tôi cũng có thể tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động của trang web songbac-online.top mà không cần thông báo trước.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc thay đổi, tạm ngừng hoặc chấm dứt trang web.