Chính sách bảo mật

songbac-online.top cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

Thu thập thông tin cá nhân

Khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin cá nhân từ bạn thông qua các biểu mẫu đăng ký hoặc liên lạc. Các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ.

Đồng thời, chúng tôi cũng thu thập thông tin phi cá nhân, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ, thời gian truy cập và các trang web tham khảo.

  • Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ và sản phẩm mà bạn yêu cầu, liên lạc với bạn vàcung cấp thông tin về sản phẩm, chương trình khuyến mãi hoặc sự kiện mà bạn có thể quan tâm.
  • Chúng tôi có thể sử dụng thông tin phi cá nhân để phân tích và cải thiện trang web của chúng tôi, từ đó tạo ra trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không chia sẻ, bán, cho thuê hoặc trao đổi thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý rõ ràng từ bạn, trừ khi có yêu cầu pháp lý hoặc quy định khác.

Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các đối tác kinh doanh của chúng tôi để cung cấp dịch vụ và sản phẩm mà bạn yêu cầu, và chúng tôi đảm bảo rằng họ tuân thủ cùng các quy định bảo vệ quyền riêng tư.

An toàn thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bằng cách áp dụng biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và hành vi tương ứng. Chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn công nghiệp phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Mặc dù chúng tôi nỗ lực tối đa để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo hoàn toàn an toàn 100%. Do đó, việc cung cấp thông tin cá nhân là hoàn toàn tự nguyện.