Chính sách cookie

Cookie là các tập tin nhỏ chứa dữ liệu, được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn truy cập vào một trang web. Cookie được sử dụng để lưu trữ thông tin về hoạt động trực tuyến của bạn và giúp Trang web hoạt động hiệu quả hơn.

Cookie thường gồm các thông tin như địa chỉ IP, loại thiết bị, hệ điều hành, trình duyệt mà bạn đang sử dụng, thời gian truy cập và hoạt động của bạn trên Trang web.

2. Các loại cookie mà chúng tôi sử dụng

Chúng tôi sử dụng các loại cookie sau trên Trang web:

  • Cookie cần thiết: Đây là những cookie cần thiết để cung cấp cho bạn các dịch vụ yêu cầu trên Trang web và để cho phép chúng tôi quản lý tài khoản của bạn. Ví dụ, các cookie này giúp chúng tôi nhớ thông tin đăng nhập của bạn và giữ cho bạn đăng nhập vào tài khoản của mình.
  • Cookie chức năng: Đây là những cookie giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm của bạn trên Trang web. Ví dụ, chúng tôi sử dụng cookie này để lưu trữ thiết lập ngôn ngữ của bạn và nhớ các sản phẩm bạn đã thêm vào giỏ hàng.
  • Cookie phân tích: Chúng tôi sử dụng các công cụ phân tích bên thứ ba như Google Analytics để thu thập thông tin về cách bạn sử dụng Trang web, bao gồm các trang bạn truy cập, thời gian bạn dành trên mỗi trang và quyền chỉnh trong truy cập Trang web.

3. Quản lý cookie

Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối cookie bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình. Lưu ý rằng việc từ chối các cookie có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn trên Trang web và có một số chức năng không hoạt động đúng.

Thông qua cài đặt trình duyệt, bạn có thể xóa các cookie đã được lưu trữ trên máy tính của bạn và thiết lập trình duyệt để không chấp nhận hoặc không lưu trữ cookie nào trong tương lai.